przedstawicielstwo
Uwaga! Ważne Zmiany Dla Kierowców Wyjeżdżających Do Francji! - Przedstawiciel Transportu W Europie

Uwaga! Ważne Zmiany Dla Kierowców Wyjeżdżających Do Francji! – Przedstawiciel Transportu W Europie

Pandemia koronawirusa szaleje nie tylko w Polsce. Rozkręciła się na dobre także we Francji. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze zdecydowały o kolejnych zmianach w przepisach, o których musicie wiedzieć, aby uniknąć wysokich kar. Ponadto rośnie liczba kontroli kierowców przez francuskie służby. Czytajcie uważnie!

Pilnuj zaświadczenia
Kierowcy znów muszą mieć przy sobie zaświadczenie o realizacji zadania służbowego (nie podróży służbowych). Ma to związek z wprowadzeniem we Francji godziny policyjnej, która wprawdzie nie dotyczy działalności transportowej, jednakże wymaga posiadania odpowiednich dokumentów. Obowiązek już wszedł w życie (od 16 października), dlatego koniecznie dopilnujcie formalności. Oficjalne informacje wraz z formularzem (JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL) dostępne są na stronie rządowej: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu. Drugi z publikowanych tu formularzy dotyczy kierowców, którzy w czasie wolnym od pracy będą chcieli się przemieszczać. Wówczas powinni mieć przy sobie osobne zaświadczenie.

Formularze dostępne są wyłącznie w języku francuskim, dlatego warto skorzystać z tłumaczeń dostępnych choćby przez ZMPD: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-ZMPD-7486-10513-7487.uzasadnienie_podrozy_sluzbowej_Francja_-_pl.pdf. W razie wątpliwości koniecznie należy skontaktować się ze swoimi przedstawicielami transportu, aby uniknąć ewentualnych błędów.

Wysokie kary
Konieczność posiadania zaświadczenia istotna jest nie tylko przez wzgląd na literę prawa. Należy pamiętać, że za niedopełnienie powyższego obowiązku grożą kary (o których mowa także na przywołanej wcześniej stronie rządowej). Za brak zaświadczenia na początek kierowca dostanie 135 EUR kary (kara może wzrosnąć do 375 EUR w przypadku nieopłacenia jej w terminie). Jeśli sytuacja się powtórzy, kolejny mandat wyniesie już 200 EUR z możliwością podniesienia do 450 EUR. Jeśli wykroczenie zostanie powtórzone 3 raz, wówczas nie tylko obowiązuje mandat w wysokości 3750 EUR, ale także do 6 miesięcy więzienia. Krótko mówiąc – nie ma żartów!

Wzmożone kontrole
Sprawa jest poważna, tak samo jak poważna jest sytuacja związana z rosnącą liczbą zachorowań. Wszelkich obostrzeń i nowych przepisów należy przestrzegać nie tylko ze względu na obawy przed otrzymaniem mandatu, ale także ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich. Ponadto w ostatnim czasie istotnie wzrosła liczba kontroli pojazdów poniżej 3,5 t, które skupiają się na respektowaniu przepisów związanych z zakazem spania kierowców w kabinie (kierowca musi posiadać dokument potwierdzający rezerwację noclegu). Kontrole, o których tu mowa przeprowadzane są przez różne służby: żandarmerię, inspekcję ruchu drogowego oraz inspekcję pracy. Ta ostatnia kontroluje także kwestie związane z prawidłową dokumentacją czasu pracy (livret lub tacho buch). W tym przypadku zaniedbania mogą kosztować od 750 EUR. Pierwsze firmy już zostały ukarane, zatem warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, aby nie być kolejną na liście…