Przypominamy o obowiązku zgłaszania kierowców online - Przedstawiciel transportu w Europie