przedstawicielstwo
Ograniczenia W Ruchu Przewoźników Na Terenie UE W Związku Z Pandemią Koronawirusa - Przedstawiciel Transportu W Europie

Ograniczenia W Ruchu Przewoźników Na Terenie UE W Związku Z Pandemią Koronawirusa – Przedstawiciel Transportu W Europie

Pandemia trwa w najlepsze i pomimo szczepień nie odpuszcza. Wprawdzie branża transportowa zwolniona jest zazwyczaj z obowiązkowej kwarantanny, ale zasady przekraczania granic poszczególnych krajów różnią się między sobą. Sprawdzamy dla Was co musicie mieć i wiedzieć jadąc do wybranych krajów UE.

Wymagane dokumenty dla transportu międzynarodowego
Poniżej prezentujemy w punktach najważniejsze informacje dotyczące transportu międzynarodowego przy podróży przez poszczególne kraje. Przepisy nie są jednorodne i niekiedy o potrzebnych dokumentach decyduje konkretna granica, która jest przekraczana.

Czechy
Kierowcy muszą mieć ze sobą wypełniony formularz Pracovníci mezinárodní dopravy dostępny na stronie: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx
Wjeżdżający do Czech muszą posiadać negatywny wynik testu na covid-19 (antygenowy do 24 h, PCR wykonany do 72 h wcześniej) jeśli podróżują dalej tranzytem (m.in. do Niemiec). Testy antygenowe można wykonać w punktach oznaczonych na mapie: https://testovani.uzis.cz/Antigen
od października w Czechach trwa stan wyjątkowy, a od 18 grudnia obowiązują ograniczenia odnośnie swobodnego przemieszczania się
Słowacja
do 28 kwietnia na Słowacji obowiązuje stan nadzwyczajny
z obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do Słowacji zwolnieni są kierowcy transportu towarowego
na tranzyt nie jest wymagany negatywny wynik testu, o ile podróż przez Słowację trwa nie więcej niż 8 godzin bez zatrzymywania się za wyjątkiem koniecznego tankowania paliwa na stacji benzynowej
Niemcy
od 21 marca Polska jest uznany przez Niemcy za kraj wysokiego ryzyka związanego z dużą liczbą zachorowań
z konieczności zgłaszania wjazdu do Niemiec przez https://www.einreiseanmeldung.de nie są już zwolnieni kierowcy zawodowi i pracownicy transportu z krajów wysokiego ryzyka, dlatego obecnie kierowcy muszą dokonywać takich zgłoszeń
osoby przekraczające granicę niemiecką muszą posiadać negatywny wynik testu na covid-19 wykonany nie wcześniej niż 48 h
Wynik testu nie jest wymagany dla zawodowych kierowców jeśli przebywają w Niemczech nie dłużej niż 72 h. Wyjątek stanowi Meklemburgia na pomorzu Przednim, gdzie bez wyjątków negatywny wynik testu jest obowiązkowy dla wszystkich
Wynik testu nie jest wymagany dla tranzytu (tylko konieczne postoje)
Francja
Pracownicy transportu międzynarodowego przyjeżdżający z krajów UE (z wyjątkiem podróży z Irlandii), Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Monako, San Marino i Watykanu są zwolnieni z obowiązku przedstawiania aktualnego wyniku testu na covid-19
W przypadku przyjazdu z Irlandii lub Wielkiej Brytanii po pobycie dłuższym niż 48 h, należy przedstawić negatywny wynik testu na covid-19 wykonany nie wcześniej niż 72 h
Kierowcy muszą mieć przy sobie oświadczenie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux (certificat européen)
W związku z obowiązującą we Francji godziną policyjną kierowcy muszą posiadać także wypełnione przez pracodawcę oświadczenie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Dokument potwierdza odbywanie podróży służbowej i umożliwia przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej (19:00-6:00)
W 16 departamentach we Francji wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się (nie dotyczą podróży służbowych)
Austria
Kierowcy zawodowi zwolnieni są z obowiązku zgłaszania wjazdu do Austrii
Pracownicy transportu międzynarodowego przewożący towary i osoby są także zwolnieni z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na covid-19
Litwa
Transport międzynarodowy zwolniony z konieczności okazania wyniku testu na covid-19, jednakże kierowcy zobowiązani są do izolacji od innych osób i opuścić kraj nie później niż po 10 dniach
Kierowcy przewozów tranzytowych przez Litwę są także zwolnieni z obowiązku posiadania aktualnego testu w kierunku covid-19
Wszystkim wjeżdżającym na Litwę zaleca się wypełnienie formularza dotyczącego zdrowia: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
Łotwa
Granicę Łotwy do 7 kwietnia można przekraczać wyłącznie w pilnych sprawach
Wszyscy – nawet podróżujący tranzytem – zobowiązani są do okazania aktualnego (do 72 h) negatywnego wyniku testu na covid-19 (tylko PRC)
Wszystkich obowiązuje zgłoszenie wjazdu do Łotwy przez stronę: https://www.covidpass.lv.
Kierowcy i pracownicy firm zajmujących się transportem międzynarodowym mają 48 h na tranzyt
Holandia
Na terenie Holandii obowiązuje godzina policyjna w godzinach 21:00-4:30. Kierowcy muszą mieć wypełniony przez pracodawcę formularz: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok
Szwajcaria
Wszystkich przyjeżdżających dotyczy obowiązek zgłoszenia przyjazdu z pomocą formularza: https://swissplf.admin.ch/home
kierowcy transportu międzynarodowego zwolnieni są z obowiązku posiadania ujemnego testu na covid-19 w przypadku tranzytu (nie dłuższy niż 24 godziny). W przeciwnym razie musza posiadać negatywny wynik testu na covid-19 wykonany nie dalej niż 72h wcześniej (tylko testy PRC)
Włochy
do 30 kwietnia we Włoszech obowiązuje stan wyjątkowy
zawodowi kierowcy nie muszą posiadać aktualnego wyniku testu na covid-19, ale muszą mieć przy sobie oświadczenie: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf
kierowcy zobowiązani są do zgłoszenia wjazdu na teren Włoch odpowiedniej stacji sanitarnej telefonicznie lub mailowo. Lista: https://www.ocrk.pl/wp-content/uploads/2021/01/NUMERI-VERDI.pdf
Hiszpania
do 9 maja w Hiszpanii obowiązuje stan alarmowy. Między 23:00-6:00 funkcjonuje zakaz poruszania się (nie dotyczy wykonywania obowiązków służbowych, godziny mogą się różnić między różnymi regionami)
kierowcy podróżujący przez region Navarry i Aragonii, zobowiązani są posiadania odpowiednich wypełnionych formularzy: https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/Movilidad_-Estado_Alarma-_Suspension_Actividades/Modelo_certificado_emitir_losas_trabajadoresas_cuenta_ajena_NAVARRA/webFile_29333.htm lub https://fitalog.it/documents/yu_news/804/aragona.pdf
Wielka Brytania
obowiązek posiadania aktualnego wyniku testu na covid-19 nie dotyczy kierowców ciężarówek przewożących towary
wszyscy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii zobowiązani są do zgłoszenia wjazdu z pomocą formularza: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
kierowcy powinni posiadać dokumenty potwierdzające wykonywanie obowiązków służbowych, czyli wypis z licencji międzynarodowej i listy przewozowe
Dynamiczne zmiany w obostrzeniach
Pamiętajmy, że obostrzenia wprowadzane w poszczególnych krajach wynikają z aktualnej liczby zakażeń w danych regionach i mogą ulec zmianie w zasadzie w każdej chwili. Właśnie dlatego na bieżąco należy śledzić zmiany wprowadzane przez rządy i czujnie obserwować modyfikacje restrykcji.