przedstawicielstwo
Nowe Przepisy Dla Ciężarówek We Francji - Przedstawiciel Transportu W Europie

Nowe Przepisy Dla Ciężarówek We Francji – Przedstawiciel Transportu W Europie

Uwaga na nowe francuskie przepisy! Francuzi wprowadzają od nowego roku obowiązek dodatkowego oznakowania pojazdów ciężkich – zarówno tych, przewożących towary, a jak i osoby. Za brak odpowiednich oznaczeń grożą wysokie kary.

Nowe oznakowanie ciężarówek
Przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2021, dlatego firmy podróżujące do i przez Francję muszą dostosować się do nowych wymogów. Zgodnie z nowymi wymogami wszystkie pojazdy ciężarowe muszą być oznakowane specjalnym znakiem, który informuje o tzw. martwym polu. Obowiązek dotyczy pojazdów powyżej 3,5 t, które poruszają się w ruchu miejskim.

Prawidłowe oznakowanie pojazdów
Wzór oznakowania ANGLES MORTS dostępny jest w wielu miejscach w Internecie, ale też bez problemu można zamówić gotowe naklejki. Informacje źródłowe znajdziecie na francuskiej stronie rządowej. Najważniejsze, aby znak był dobrze widoczny z przodu (na pierwszym metrze po obu bokach) i z tyłu pojazdu po prawej stronie na wysokości od 0,9 m do 1,5 m od podłoża. Nowe oznakowanie nie może zasłaniać innych oznaczeń czy tablic rejestracyjnych, a także nie należy umieszczać do na szybach. Obowiązek oznakowanie dotyczy nie tylko pojazdów, ale także naczep i przyczep.

Po co nowe przepisy
Francuzi zdecydowali się na wprowadzenie nowych oznaczeń, ze względu na to, że pojazdy jednośladowe są w wielu przypadkach niewidoczne w lusterku pojazdu ciężarowego, a znaczna ilość uczestników ruchu nie zdaje sobie z tego sprawy. Oznakowanie ma zatem zapobiec nieszczęśliwym wypadkom oraz wielu sytuacjom niebezpiecznym, w których zagrożone jest ludzkie życie. Za nierespektowanie nowych przepisów grożą wysokie kary do 750 euro.